SKILMÁLAR
 
KAUPSKILMÁLI:
 
Megin upplýsingar:
Þessi skilmáli gildir um sölu á vöru frá Tíbrá til neytenda. Skilmálinn sem staðfestur er með staðfestingu á kaupum er grunnurinn að viðskiptunum. Um neytendakaup þessi er fjallað í lögum um neytendakaup, lögum um samningsgerð, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lögræðislög og lögum um persónuvend og meðferð persónuupplýsinga.
 
1. Skilgreining
Seljandi er Tíbrá hönnun ehf, kennitala 510909-0700.
Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikning.
 
2. Pöntun
Pöntun er bindadi þegar hún hefur verið skráð á netþjón seljanda. Það gerist þegar kaupandi hefur staðfest pöntun. Kaupandi fær senda staðfestingu á kaupum þegar pöntun er skráð. Kaupanda er bent á að kynna sér vel pöntunarstaðfestingu þegar hún berst. Einnig ætti að ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við fyrirhugaða pöntun. Seljandi er einnig bundinn til að afgreiða pöntun kaupanda svo lengi sem hún er í samræmi við vöruúrval og verðlagningu. Allar pantanir þar sem grunur um að brögð séu í tafli og/eða þar sem hugbúnaðargalli hefur áhrif eru afturkallaðar. Kaupandi hefur rétt á að rifta kaupum innan sanngjarns tíma frá því að hann fékk vitneskju um afhendinguna. Samkvæmt grein 23 í lögum um neytendakaup.
Uppskriftir: Eftir að pöntun og greiðsla hefur verið staðfest þá er hægt að prenta út uppskriftina innan 3ja daga.
Prjónaflíkur: Tilbúnar flíkur eru ekki til á lager. Eftir að pöntun og greiðsla hefur verið staðfest gefur Tíbrá sér u.þ.b. þrjár vikur til að skila vörunni til kaupanda.
Band/garn: Eftir að pöntun og greiðsla hefur verið staðfest verða vörur sendar til kaupanda innan 2-3ja daga frá Tíbrá.
 
3. Upplýsingar:
Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum. Það skal ítrekað að allar ljósmyndir hér á síðunni eru birtar með fyrirvara um að viðkomandi vara sé enn fáanleg. Ennfremur áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa í heild eða hluta til pöntun kaupanda ef að varan er uppseld. Undir þeim kringumstæðum fær kaupandi tilkynningu ásamt upplýsingum um hvað gæti mögulega hentað í staðinn. Kaupandi fær þá möguleika á að samþykkja þá tillögu eða aflýsa pöntun í heild sinni.
 
4 Verð:
Tíbrá.is áskilur sér rétt til að breyta verði án fyrirvara og undnagenginnar tilkynningar. Villur í verði geta orðið til fyrir slysni og eru ekki bindandi fyrir tíbrá.is og er okkur heimilt að breyta því án frekari útskýringa. Verðhækkanir sem og verðlækkanir sem eiga sér stað eftir pöntun viðskiptavinar eru ekki afturkræfar. Það verð gildir sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu. Sendingakostnaður er ekki innifalinn í kaupverði. Öll verð eru gefin upp í íslenskum krónum og með virðisaukaskatti.
 
5. Greiðsla:
Við tökum á móti: VISA, Mastercard og American express. Hægt er líka að inna greiðslu af hendi með bankamillifærslu. Hafa skal þá samband við [email protected] eða í síma:695-3811. Pöntun er ekki staðfest fyrr en greiðsla er innt af hendi. Ef að sölu hefur orðið og vara ekki fáanleg er kaupanda boðið uppá endurgreiðslu, aðra sambærilega vöru eða að bíða eftir að vara verði fáanleg.
 
6. Afhending og seinkun:
Ef afhendingu seinkar mun Tíbrá láta kaupanda vita ásamt uppl. um hvenær varan verði tilbúin til afhendingar.
 
7. Póstsendingar innanlands:
Um leið og póstsending er farin frá seljanda er hún á ábyrgð kaupanda. Kaupandi og seljandi geta samið sérstaklega um tryggingu á sendingu og þarf kaupandi sérstaklega að biðja um það hjá [email protected].
 
8. Póstsendingar til útlanda:
Ef verslað er erlendis frá greiðir kaupandi sendingarkostnaðinn og allan þann aukakostnað sem kemur til vegna sendingar. Seljandi og kaupandi geta samið sérstaklega um tryggingu á sendingu og þarf kaupandi sérstaklega að biðja um það hjá tibra @tibra.is.
 
9. Réttur við galla:
Ef varan er gölluð eða það vantar eitthvað í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð eða nýja vöru. Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega til [email protected]. Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð.
 
10. Ábyrgð:
Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem á er kveðið í lögum um neytendakaup.
 
11. Persónuvernd:
Farið er með allar persónuupplýsingar sem seljandi móttekur sem algjört trúnaðarmál og þær aðeins nýttar í þeim tilgangi að klára viðskiptafærslu. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni www.tibra.is og hefur enginn nema eigandi vefsins aðgang að þeim. Í engum tilvikum eru persónuupplýsingar afhentar þriðja aðila. Við kaup á vöru eða þjónustu veitir viðskiptavinur www.tibra.is samþykki sitt fyrir að fyrirtækið safni og vinni úr persónuupplýsingum úr gagnagrunni fyrirtækisins. Tibra.is mun ekki undir neinum kringumstæðum geyma neinar kreditkortaupplýsingar kaupanda, þar sem kaupandi fer sjálfkrafa inná örugga greiðslusíðu Paypal og gengur frá greiðslu fyrir kaupanda þar. Aðgangur þinn og notkun á www.tibra.is er háð skilmálum og skilyrðum sem koma fram í þessari tilkynningu um lagaleg aðtriði.
 
12. Úrlausn vafamála:
Ávalt skal reyna að leysa öll mál á sem einfaldastan hátt. Ef það er ekki mögulegt er hægt að bera málið undir Neytendasamtökin.
 
13. Þjónusta og upplýsingar:
Ef þú hefur spurningar um innihald eða efni heimasíðunnar er þér velkomið að hafa samband við okkur [email protected]. Við munum svara öllum þínum spurningum með ánægju innan 2ja virkra daga.